Skip to main content

Werkwijze

Voorwaarden voor een geslaagd coachingstraject zijn een wederzijdse persoonlijke klik en vertrouwen. Een traject start daarom met een kennismakingsgesprek waarin de doelen en aanpak worden afgesproken. Soms is één gesprek voldoende, vaak spreken we drie sessies af en evalueren we vervolgens hoe verder. Vindt de coaching plaats vanuit een werksituatie en stemt de gecoachte ermee in, dan wordt samen met de direct leidinggevende geëvalueerd. Daarnaast is er de mogelijkheid gebruik te maken van opfrissessies, om nieuwe inzichten te blijven ontwikkelen en vaardigheden te onderhouden in de weerbarstige praktijk.

Individuele sessies vinden plaats om de 2 á 3 weken. Na verloop van tijd met een steeds grotere interval. Elke sessie duurt 1,5 – 2 uur (max.).
Tijdens coaching worden tips meegegeven, bijvoorbeeld De List van Kip.

Coaching in Contact gebeurt ook in groepsverband, bijvoorbeeld in teams waar de communicatie niet naar wens loopt. Afhankelijk van de situatie en in samenspraak met de opdrachtgever, wordt gekozen voor een bemiddelend groepsgesprek, begeleide intervisie, individuele coaching, diepte-interviews of een combinatie hiervan.

Geen contact? Verzin een List!