Skip to main content

Dialoog in bedrijf

Doel

De dialoog is bij uitstek geschikt om onderlinge spanningen op het werk te verlichten, voor een gesprek tussen mensen die niet zo vanzelfsprekend bij elkaar aan tafel zitten, of wanneer je behoefte hebt aan een eerlijke en respectvolle uitwisseling over een onderwerp dat je raakt.

Wat

Op verzoek fungeert Mariëtte Kip als neutrale gespreksleider in een open groepsgesprek gericht op verheldering en wederzijds begrip met ruimte voor verschillen. Dit voorkomt een overtuigingenstrijd en stimuleert diepgang, wat kan leiden tot meer gemeenschappelijk besluiten nemen.

meer >>

  • met de praatstok
  • contact vanuit het 3e punt
  • aandacht en acceptatie
  • nieuwsgierig luisteren
  • oprecht en respectvol praten