Skip to main content

Meer over CommunicatieCafé

Het CommunicatieCafé komt oorspronkelijk uit de VS en is onderdeel van een wereldwijd netwerk van initiatieven gericht op ontmoeting, onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, delen van kennis en bouwen aan een wereld die werkt voor iedereen.

Wie

Voor mensen die eerlijk en respectvol gesprekken willen voeren over wat zij belangrijk vinden, volgens de afspraken en het proces van het CommunicatieCafé. Diversiteit verrijkt ons inzicht. Een CommunicatieCafé is heel geschikt om te doen met mensen die niet vanzelfsprekend met elkaar aan tafel zitten, met uiteenlopende achtergrond, leeftijd en ervaring.

Hoe

Onderzoek toont aan dat wij ons leven vormgeven door gesprekken die ertoe doen. Dat vraagt om kwaliteit van het contact. De CommunicatieCafé- afspraken scheppen de voorwaarden voor contact van betekenis, door focus en verdieping.

Bel of mail met

Brigitte Witlox
t: 06 10636604
bcwitlox@hotmail.com

of Mariëtte Kip
t: 0113 220039
mariette@kipcommunicatie.nl